Laboratoriet

Laboratoriet

 labbilde

Åpningstider for Finnsnes

Laboratoriet har åpent fra kl 08:30-12:00 og 12:30-15:00 mandag-fredag.
Pasienter som har fastlege ved kontoret er velkommen til å bruke denne tjenesten.
Blodprøver som skal sendes til UNN for analysering må være tatt innen kl. 15:00. På fredager og før helligdager må disse være tatt innen 14:00.
For å ta eller levere prøver må du trekke deg en kølapp på kølapp-automaten på venterommet. Når ditt nummer vises på skjermen går du til laboratoriet.

 

Rekvirering av prøver

For å få tatt prøver må legen ha bestilt prøver til deg. Har du vært til time på legekontoret er prøvene bestilt elektronisk og personalet på laboratoriet vil finne rekvisisjonen. Hvis du har fått rekvisisjon fra lege på sykehuset må du vise denne rekvisisjonen til den som skal ta prøven.

 

Fastende blodprøver

Når du skal ta blodprøver fastende skal du ikke ha spist, drukket, tygget tyggis, røyket, snuset eller pusset tennene siden kl 24 dagen før.

En grei huskeregel er “intet inntatt gjennom munnen etter kl 24″.

Hvis du skal ta serumspeil for et medikament må du ta prøven medikamentfastende. Det betyr at du skal ta blodprøven rett før neste dose. Husk å informere prøvetaker om siste dose og når du tok denne. Dette er til hjelp for legen som skal vurdere prøvesvaret.

Går du på stoffskiftemedisin og skal kontrollere stoffskiftet ditt, skal du ikke ta stoffskiftemedisinen før du har tatt blodprøven.

 

Urinprøver

For at urinprøven skal gi et best mulig bilde av eventuell sykdom, må den tas på riktig måte. Hva som er riktig måte, avhenger av hva urinprøven skal brukes til.

For å unngå forurensing fra huden tas prøven på følgende måte (gjelder alle urinprøver):

  • Kvinner holder kjønnsleppene fra hverandre
  • Menn trekker forhuden tilbake
  • Urinprøven bør oppbevares kjølig fram til den leveres hos legen

Hos legen vil du få et eget glass til å ta urinprøven i. Dersom du tar prøven hjemme, kan du bruke et rent glass til prøven. Du kan gjerne koke glasset før bruk. Alle urinprøver skal merkes med navn, fødselsdato, dato prøven er tatt og klokkeslett prøven er tatt.

Første porsjon

Denne prøven benyttes mest til å påvise seksuelt overførbare sykdommer eller lavgradige infeksjoner

  • Vent med å ta prøven til minimum 2 timer etter siste vannlating
  • De første 8-10 ml av urinen samles opp i et rent prøveglass

Midtstråle

Denne prøven benyttes mest til å påvise “vanlig” urinveisinfeksjon

  • Prøven gir sikrest resultat dersom det benyttes morgenurin (den første vannlatningen når du står opp).
  • Dersom det haster med å få tatt prøven, må du vente minimum 3 timer etter siste vannlatning før du tar prøven for å sikre at man kan stole på en “negativ” prøve (en prøve der man ikke påviser oppvekst av bakterier i en slik mengde at det forårsaker plager)
  • Glasset skal føres inn i urinstrålen. Den første “skvetten” som kommer ut, skal ikke være med i prøveglasset, da denne vil være forurenset av bakterier og lignende som befinner seg ytterst i urinrøret. Disse skylles bort av den første urinen