Skiftestue

Skiftestue

Skiftestuen har åpent fra kl. 08:30 – 12:00 og fra 12:30-15:00 mandag til fredag. Pasienter som har fastlege ved kontoret er velkommen til å bruke denne tjenesten.

Det er kølappsystem for å komme inn på skiftestuen. Denne kølappen trekkes på legekontorets venterom. Når ditt nummer vises på skjermen går du til skiftestuen. Dersom det haster å komme på skiftestue ved sykdomsforverring eller ved skade må du henvende deg i resepsjonen.

Men på grunn av Cornapandemien ønsker legekontoret at flest mulig bestiller seg time på skiftestua, slik at vi som tjeneste kan møte pasienten i tråd med trygge smittevernrutiner. Bestilling av time kan gjøres via telefon med henvendelse til resepsjonen på tlf: 778 71410.

skiftestueferdig

Etter henvisning fra fastlegen utfører skiftestuen ulike prosedyrer, som f.eks;

 • 24 timers blodtrykksmåling
 • Spirometri
 • PEF-måling
 • EKG (elektrokardiogram)
 • Zenicor-EKG
 • Intravenøs behandling
 • Vaksinasjon
 • Blodtransfusjon
 • Gipsing
 • Audiometri (hørselstest)
 • Kirurgi

 

De ulike prosedyrer som sykepleierne utfører uten henvisning fra fastlegen din kan være:

 • Sårskifte
 • Injeksjoner
 • Suturfjerning
 • Blodtrykksmåling
 • Øreskylling

Ved behov vil sykepleier ta kontakt med fastlegen for vurdering.