Praktisk info

Resepsjonen er åpen fra kl. 08:00 til 15:30. Har du legetime trenger du ikke melde deg i resepsjonen. Vent på venterommet, legen kommer og henter deg.

Betaling gjøres via betalingsautomatene på venterommet.

Har du frikort?

Husk å få det registrert i resepsjonen.
Hvis du er blitt henvist, har fått medisiner eller utført ulike undersøkelser hos lege eller på skiftestue, tilkommer det ofte ekstra utgifter som IKKE dekkes av frikortet! Du kan betale på betalingsautomatene eller få sendt giro.

Avbestille time, eller endre timeavtale

Må skje innen 24 timer før konsultasjonen skal finne sted, ellers blir timen belastet. Du kan enten ringe oss eller avbestille via helsenorge.

Hvordan bestille resepter på faste medisiner?

Bestilles gjennom helsenorge eller over telefon.
Reseptbestilling har inntil fem dagers leveringstid. Sørg derfor å bestille faste medisiner i god tid.

Attester og sykemeldinger

Du må bestille time. Vi kan ikke tilbakedatere sykemeldingen dersom du venter med å kontakte legekontoret (jfr. Lov om Folketrygd, § 8-7). Ved behov for sykemelding, må du derfor bestille deg time samme dag. Dette må gjøres over telefon.

Senjalegen_foto_arthurarnesen-4045