Kreftpoliklinikk

Kreftpoliklinikk

På kreftpoliklinikken jobber en kreftsykepleier og en kreftkoordinator med å ta vare på deg som er kreftsyk, eller pårørende av kreftsyke, gjennom behandling og oppfølging.

Kreftpoliklinikken er også for deg som er frisk etter behandling og trenger hjelp med livet etter kreften, og for etterlatte som trenger støtte. Tilbudet er et interkommunalt samarbeid med Sørreisa og Dyrøy Kommune.

Kreftpoliklinikken kan blant annet hjelpe med :

  • Gi cellegiftkurer.
  • Gi informasjon og veiledning til deg som er syk og dine pårørende.
  • I samarbeid med hjemmesykepleien og andre, hjelpe med koordinering og tilrettelegging av hverdagen for deg som har pleie- og omsorgsbehov.
  • Følge opp barn av kreftsyke.
  • Ta ansvar for deg og dine hvis du kommer i en livsavsluttende fase, og sikre en verdig død.
  • Samtale med etterlatte.

Kontakt

Som kreftrammet kan du selv ta kontakt med kreftpoliklinikken. Det kan også gjøres via fastlege, sykepleier eller personell på sykehus som kan sende henvisning.

Telefon Kreftpoliklinikk: 46280964

Telefon kreftkoordinator:48145134

Epost:

Kreftsykepleier:

Kreftkoordinator: daniel.henriksen.scmid@senja.kommune.no

Postadresse

Distriktmedisinske senter
Helsesenterveien 23
Pb. 600
9306 Finnsnes