Kreftpoliklinikk

Kreftpoliklinikk

Kreftpoliklinikk Finnsnes 

Kreftpoliklinikken er plassert på DMS Finnsnes. Det er tilknyttet sykepleier med spesialisering. Pasienter med kreftdiagnose kan få kreftbehandling som krever medisinering som må administreres av fagpersonell. Dette kan være cytostatika, immunterapi, monoklonale antistoffer og mer. Behandlingen er alltid iverksatt av spesialisert lege, og gis i regi av ansvarlig avdeling på sykehuset.   

Tilbudet gjelder pasienter fra Senja og Sørreisa.  

Kreftpoliklinikken kan blant annet hjelpe med : 

 • Gi kreftbehandling til pasienter 
 • Informere og gi råd i forhold til sykdom, behandling og bivirkninger 
 • Vurdere pasienten før hver behandling og gjøre tiltak når kriterier får å kunne gi behandling ikke er oppfylt 
 • Gi støtte og råd i forhold til endret livssituasjon og livsmestring etter en kreftdiagnose.  
 • Kartlegging av bivirkninger, senskader og andre plager 

Kreftkoordinator 

Kreftkoordinator gir råd, veiledning og støtte til kreftrammede og demmes pårørende. Dette er et lavterskeltilbud og det er bare å ta kontakt om man ønsker å få en prat.  

Kreftkoordinator kan være behjelpelig med: 

 • Råd, veiledning og støttesamtaler til alle kreftsyke og deres pårørende uansett alder, type kreft og hvor lenge du har vært syk 
 • Skal samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasienten 
 • Oppfølging av barn til kreftsyke 
 • Gi omsorg og støtte til kreftsyke og deres pårørende i en livsavsluttende fase og bidra til en verdig død 
 • Samtale til etterlatte 
 • Veilede helsepersonell i kreftomsorg og bidra til å etablere tverrfaglige god rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunen 

Kontakt

Som kreftrammet kan du selv ta kontakt med kreftpoliklinikken. Det kan også gjøres via fastlege, sykepleier eller personell på sykehus som kan sende henvisning.

Telefon Kreftpoliklinikk: 46280964

Telefon kreftkoordinator:48145134

Epost:

Kreftsykepleier: linda.cathrine.larsen@senja.kommune.no 

Kreftkoordinator: daniel.henriksen.scmid@senja.kommune.no

Postadresse

Distriktmedisinske senter
Helsesenterveien 23
Pb. 600
9306 Finnsnes