Interkommunal legevakt

legevakt

Dette kan legevakten gjøre for deg

​Når du ringer det sekssifrede nummeret 116 117 kommer du i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Det er gratis å ringe.

Legevakt skal tilby hjelp til det som ikke kan vente når fastlegekontoret ditt er stengt. Legevakten skal også hjelpe deg når du ikke er i nærheten av fastlegen din, for eksempel hvis du er på ferie eller reise. Hvis du tror det er akutt og står om liv, ringer du medisinsk nødhjelp 113.

Eksempler på tilstander der det kan være fornuftig å ta kontakt med legevakten:

  • Høy feber – særlig hos barn
  • Moderate pustevansker
  • Akutt sykdom eller alvorlig forverring
  • Slapt og medtatt barn eller voksen
  • Alvorlig psykisk sykdom
  • Mistanke om komplikasjoner i svangerskap
  • Kuttskader som må sys
  • Mistanke om brudd

Om Finnsnes interkommunale legevakt

Senja kommune er vertskap for felles legevakttjeneste for kommunene Senja og  Sørreisa. Finnsnes interkommunale legevakt er en velutstyrt og god drevet legevakt. Legevakta sikrer akutte tjenester til de 19.500 innbyggerne våre, som eneste legeressurs 130 av ukas 168 timer. Vi har tilstedevakter for legene, med sykepleierbemanning hele døgnet. I tillegg er det bakvaktslege tilgjengelig gjennom hele uka. Legevakta har opplæring for alle nyansatte, gode rutiner, nye lokaler, utvidet lab (diff, crp, bs, INR, kreatinin, blodgass, d-dimer, troponin, el.lytter), mye utstyr (intraossøs drill, VAKe, CPAP, corpuls 3, ultralyd, blærescanner , moderne utrykningsbekledning mm). Legevakta bemannes av fastlegene og turnuslegene, i tillegg til å ha en ryggrad av dyktige og erfarne sykepleiere.

Finnsnes interkommunale legevakt tilbyr et vidt spekter av legevaktsmedisin i trygge og veldrevne rammer. Den lange avstanden til sykehus gjør at vi må være, og er, i stand til å håndtere alt fra ufarlige infeksjonssykdommer til livskritiske hendelser. Kilde: Interkommunal legevakt Finnsnes