Helsenorge

Helsenorge-digital dialog med fastlegen

For å kommunisere digitalt med din fastlege og ditt legekontoret, må du nå bruke helsenorge.

For å aktivere brukeren din ved legekontoret må du opprette kontakt med oss via Helsenorge. Du kommer i gang ved å logge deg inn med bankID på www.helsenorge.no. For å kunne benytte seg av tjenestene på Helsenorge må du samtykke til bruk av dine helseopplysninger. Det finnes ulike samtykkenivåer, for å få tilgang til tjenestene ved legekontoret må du velge samtykkenivå full tilgang.

Du kan gjøre følgende via Helsenorge

Bestille time
Her kan du enkelt bestille en time for konsultasjon hos din lege. Du kan velge dato og klokkeslett som passer deg best. I tillegg kan du se dine bestilte timer og avbestille disse.

Bestille videotime
Vi kan nå tilby videokonsultasjon med fastlegen din. Dette gjelder problemstillinger der det ikke er behov for undersøkelse. Du vil motta en link fra legekontoret 5-10 minutter før timen starter som du logger deg inn på. Så vil du bli satt i ett virtuelt venterom som legen henter deg i når han er klar.

Fornye resept
Du kan sende en melding til fastlegen din og be om å få fornyet resept på dine faste legemidler, medisinsk utstyr og annet som forskrives på resept. Vi har inntil 5 dagers ventetid på resepter, så husk å bestill i god tid.

E-konsultasjon
E-konsultasjon er en legetime som gjennomføres via nett. Du betaler vanlig egenandel og fakturagebyr for denne tjenesten. Du kan bruke denne tjenesten når det ikke kreves fysisk oppmøte med legeundersøkelser for å avklare situasjonen. Tjenesten skal ikke brukes til øyeblikkelig hjelp og akuttsituasjoner. Tjenesten skal heller ikke brukes ved nyoppståtte plager med uklar diagnose. Den er også uegnet for kompliserte problemstillinger.

Denne tjenesten bør kun brukes ved avklarte problemer og plager.

Svartid på e-konsultasjoner vil variere mye avhengig av ventetider og den enkeltes leges arbeidssituasjon og dersom du ikke får svar innen 5 dager, anbefales at du bestiller deg en vanlig legetime. Dersom legen ikke synes det er mulig å gi forsvarlig helsehjelp på e-konsultasjon, vil du få beskjed om å bestille ordinær legetime med oppmøte.                            

Kontakte legekontoret

Her kan du sende spørsmål eller beskjeder til resepsjonen. Spørsmålene via denne tjenesten vil normalt besvares av helsepersonell i resepsjonen. Du kan ikke få helsehjelp via denne tjenesten. Dette vil bli den eneste digitale kommunikasjon med oss.

Har du noen problemer eller noe du lurer på kan du kontakte Veiledning for Helsenorge på tlf 23327000 eller oss på Senjalegen avd Finnsnes på tlf 77871410.


Fastlegetjenester for barn

Fastlegetjenestene som er nevnt over kan også benyttes av barn. Foreldre som har foreldreansvar for barnet kan da sende meldinger og benytte dialogtjenestene på vegne av barnet. Meldingene blir lagt i barnets pasientjournal. Foreldre vil motta SMS eller e-post, avhengig av hvilke profilinnstillinger de har valgt. Man vil kunne se i meldingsoversikten hvilke meldinger som gjelder barnet.

Logg inn her på Helsenorge