Gibostad legekontor

Gibostad legekontor 

Senjalegen_foto_arthurarnesen-3976

Gibostad legekontor består av to fastleger og to helsepersonell og holder åpent mandager og torsdager.
Legetimer på Gibostad legekontor kan bestilles over telefon til Gibostad eller Finnsnes legekontor, eller du kan logge deg inn på vår ePortal og ta kontakt med resepsjonen derfra. Det vil ikke bli lagt ut timebøker på nettet.
Kontoret holder stengt i ferier, nærmere informasjon vil bli annonsert på hjemmesiden.

Skiftestuen og laboratoriet har samme kølapp-automat og det er samme helsepersonell som betjener begge.
Etter at legen har rekvirert prøver eller henvist deg til skiftestuen, trekker du en kølapp og venter på din tur.

Skiftestue

Etter henvisning fra fastlegen utfører skiftestuen ulike prosedyrer. Eksempler er:

 • Spirometri
 • PEF-måling
 • EKG (elektrokardiogram)
 • Intravenøs behandling
 • Vaksinasjon
 • Gipsing
 • Kirurgi
 • Koble av 24 timers blodtrykksmåling (på-kobling må gjøres på Finnsnes)

Vi utfører flere prosedyrer som du kan få utført uten henvisning fra legen din, men ved behov vil sykepleier ta kontakt med fastlegen for vurdering. Noen eksempler på dette kan være:

 • Sårskifte
 • Injeksjoner
 • Suturfjerning
 • Blodtrykksmåling
 • Øreskylling

 Laboratoriet

For å få tatt prøver må legen ha rekvirert prøver til deg. Har du vært på legetime er prøvene bestilt elektronisk og personalet på laboratoriet vil finne rekvisisjonen. Hvis du har fått rekvisisjon fra lege på sykehuset må du gi den til helsepersonellet som skal ta prøven.

Prøver som må sendes videre for analysering må tas innen kl. 13:00.