Diabetespoliklinikk

Diabetespoliklinikk  

 Diabetespoliklinikken er foreløpig stengt.
 I mai 2013 ble det åpnet en interkommunal diabetespoliklinikk ved Distriktsmedisinsk senter på Finnsnes. Kontoret ligger under Finnsnes legekontor. Poliklinikken er et tilbud til pasienter i kommunene Senja og Sørreisa. Det er ansatt en diabetessykepleier i 50 % stilling – Berit Fjellstad Viken. Det er fastleger som henviser pasienter til poliklinikken. Diabetessykepleier vil ha løpende inntak.

Målgruppen er voksne med diagnostisert diabetes type 1 og type 2 med behov for veiledning og oppfølging. Barn og gravide med diabetes, samt brukere av insulinpumpe, må følges opp av spesialisthelsetjenesten.

Diabetespoliklinikken kommer som et tillegg til fastlegens oppfølging av pasienten. Det skal ikke være en erstatning for oppfølging fra fastlege, og diabetessykepleier skal ikke overta ansvaret for pasienten. Fastlegen har fortsatt hovedansvaret for pasientens medisinske behandling. Det er fastlege som skriver ut resepter.

Diabetessykepleier vil gi veiledning i forhold til livsstil, kosthold, fysisk aktivitet røyking etc. I tillegg opplæring og veiledning i bruk av utstyr, samt undersøkelse av føtter, blodtrykk, puls m.m. Diabetessykepleier vil kunne komme med forslag til endring av behandling, og det vil være opptil fastlege og følge anbefalinger.

Dosejustering på allerede benyttede medikamenter vil diabetessykepleier kunne gjøre på delegasjon fra kommuneoverlege. Dette vil f.eks. være justering av insulindose for å oppnå behandlingsmål, unngå følingstendens osv. Diabetessykepleier vil ved konsultasjon kunne ta HbA1c og U-AKR ved behov, evt kontakte fastlegekontor for informasjon dersom nylig tatt.

Diabetessykepleier vil benytte Noklus-skjema.

 Epikrise sendes fastleger utenfor Finnsnes legekontor elektronisk, ev pr post.