Senjalegen  Finnsnes 

Velkommen til vår hjemmeside. Her vil du finne informasjon om legekontorene på Finnsnes og Gibostad.

flu old flu pers

Vi fortsetter med vaksinasjonsdager for covid og influensa

 23.11.23 kl. 15:00- 19:00

30.11.23 kl. 15.00-18.00

14.12.23 kl.15:00-18:00.

Dersom barn under 11 år som trenger covidvaksine/influensavaksine må de ta kontakt med helsestasjonen da det er helsesykepleiere som skal sette disse vaksinene.

Oppmøte venterom DMS/Finnsnes legekontor. Det er drop-in, ingen timebestilling.

 

Vaksine for korona og influensa kan tas samtidig.

Influensavaksinen koster 150 kr, barn under 18 år gratis. Koronavaksinen er gratis.

For mer informasjon se: Vaksinering mot influensa og korona høsten 2023 – Senja kommune


Vi opplever stor pågang på tlf mellom 0830 og 0930. I dette tidsrommet ønsker vi henvendelse som gjelder legetime samme dag. For bestilling av resepter og legetimer som kan vente, ønsker vi at du benytter deg av Helsenorge. Her kan man man også komme i kontakt med resepsjonen hvis du har spørsmål.  Du har også mulighet til å sende e-konsultasjon til din fastlege her. Her kan du stille spørsmål direkte til fastlegen din. Dette må være tilstander der det ikke kreves fysisk oppmøte.


 Informasjon om Gibostad legekontor

På grunn av fravær av leger på Gibostad legekontor vil det fra og med uke 38 og inntil videre være åpent hver mandag med kun hjelpepersonell. Det vil da være mulig å få hjelp til blodprøvetaking og enkle prosedyrer.


 

Angående Taxibestilling til legetime.

 Har behov for taxi til timer på fastlegekontor, må du senest bestille rekvisisjon fra fastlegekontoret to virkedager før legetimen din.

 


 Helsenorge

 På fredager fra klokken 15.30 til påfølgende mandag klokken 08.30 vil det ikke være mulig å sende E-konsultasjoner, reseptfornyelser eller E-kontakt til Finnsnes legekontor.


Behandling av korona med tabletter

Hvis du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona, kan det være aktuelt at du får behandling med tabletter.

Tablettene, som heter Paxlovid, reduserer risikoen for å bli alvorlig syk.

Det er viktig at behandlingen med tabletter starter tidlig. Hvis du har høy risiko for å bli alvorlig syk og får luftveissymptomer, bør du teste deg for korona.

Hvem vil ha nytte av tabletter?

Det er særlig tre grupper som vil ha nytte av behandling med Paxlovid-tabletter:

· De som har alvorlig immunsvikt.

· De som er over 65 år, ikke har fått vaksine dei siste seks månedene og har en alvorlig sykdom

· Alle som er over 80 år.

Hva skal du gjøre hvis du får luftveissymptomer?

Luftveissymptomer er først og fremst tett nese, hoste og sår hals. Ofte har du også feber eller vondt i hodet.

Hvis du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona og får luftveissymptomer, bør du ta en selvtest hver dag – i inntil fire dager. Hvis selvtesten viser at du har korona, bør du kontakte fastlegen din eller legevakt.

Hvis testen ikke viser at du har korona, kan du vente med å kontakte fastlegen.

Hvis symptomene blir verre, bør du kontakte lege, selv om selvtesten ikke viser at du har  korona.

 Hvem har høy risiko for å bli alvorlig syk?

Du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona hvis:

• Du har alvorlig immunsvikt. For eksempel fordi du har beinmargskreft eller lymfekreft og får medisiner som slår ut immunforsvaret.

• Du er over 65 år, du har en alvorlig kronisk sykdom, og du har ikke fått vaksine de siste seks månedene.

• Du er over 80 år.

• Du er over 50 år og har aldri tatt koronavaksine.

Mer informasjon om hvem som har høy risiko og hva du skal gjøre hvis du blir syk finner du på Helsenorge.

Behandling med tabletter erstatter ikke vaksine. Det beste du kan gjøre for å ikke bli alvorlig syk av korona er å ta koronavaksine.